Bezpečnější závodní dráha - Gordon Bissett, Landbroke Stadia Ltd.Obrazová příloha

    
Tato zařízení mají hydraulický pohon. Boční nastavitelná lyžina umožňuje zvolit hloubku vhodnou pro dané podmínky. Rotující hřeby v zimě rozdrtí zmrzlý písek do hrudek velikosti vlašského ořechu díky čemu může sůl účinněji působit. V létě hřeby rozbijí tvrdý vrstvu písku "spečenou" pod povrchem.

    
Vlevo Obdélníkový rám je širší než traktor. To zajistí, že dráha bude upravená dvojím projetím a sníží se tak počet otisk po pneumatikách.
Vpravo Hloubka řezu ostří je nastavitelná pomocí hydrauliky traktoru.

    
Vlevo Ostří jsou v jednotlivých sekcích přesazena tak, aby pokryla celý povrch.
Vpravo První rozrytí. Pro další použití bude toto zaříze pracovat bez postranních kol, které snižují účinnost.

    
Vlevo Proces rozřezání povrchu dráhy.
Vpravo Pak je povrch dráhy ponechán několik hodin, aby vyschl a ztuhl. Následuje první aplikace tlakové desky, která zajistí poměrně hladký a vyrovnaný povrch.

    
Deska je hydraulicky přitlačována v určitém úhlu k povrchu dráhy, aby došlo ke zhutnění písku. To zlepší kontakt. Hřeby na přední straně desky nejsou v tomto případě použity pro přípravu dráhy, ale používají se pro údržbu horní tlumící vrstvy.

    
Vlevo Srovnání dráhy je z poloviny hotovo. Traktor dokončil čtyři okruhy, což je patrné ze stop po jeho pneumatikách, které se nepřekrývají. Šorokoplášťové pneumatiky by byly pro tuto činnost vhodnější.Vpravo Osobní kontrola efektivnosti práce. Klopení v tomto místě odpovídá 1inch na 1feet (25mm na 305mm) což je dostatečné pro navedení psa do zatáčky. Výpočty z Kansasu naznačují že klopení 1,5inch na 1feet (37mm na 305mm) by lépe snížilo působení odstředivé síly.

    
Vlevo Po dokončení přípravy dráhy by písek měl dosahovat právě pod obrubník na vnitřní straně dráhy. Malá mezera mezi obrubníky uprostřed obrázku slouží k odvodu vody z dráhy. Na této dráze je plocha uvnitř dráhy 1foot (305mm) pod úrovní dráhy, což zajišťuje vynikající odvodnění.Vpravo Konečnou fází přípravy je zavlažení dráhy. V tomto případě je použi sytém trysek, který snižuje podíl manuální práce a který umožňuje zavlažení měřitelným množstvím vody.