Léčení rabdomyolýzyU hyperaktivní formy rabdomyolýzy je nezbytné poskytnout léčbu co nejdříve po rozeznání příznaků. V první řadě je důležité podat nitrožilně Ringerův roztok (45 ml na 1 kg váhy), který je nezbytný k prevenci šoku a pro pomoc ledvinám k vyplachování myoglobinu. Užitý roztok musí být elektrolyticky vyvážený a nesmí obsahovat sůl kyseliny mléčné. (To proto, že poškozené svalové buňky obsahují přebytečné množství kyseliny mléčné.) Proto se preferuje Ringerův roztok, nebo jiný ekvivalentní. Nejdůležitější je aby roztok neobsahoval glukozu. Metabolizovamá glukoza se v těle převádí na pyruvát stejně jako kyselina mléčná, a nastává proto konkurence v metabolismu a tím i zpomalení zpracování mléčné kyseliny. Současně je velice nutné neutralizovat množství kyseliny mléčné ve svalech a v krevním oběhu a předcházet srážení myoglobinu v ledvinách. Tyto problémy mohou být řešeny podáním nitrožilního roztoku jedlé sody 4,2% v množství 20 ml na 1 kg váhy. Obě uvedené infuze se zavádějí každá do jiné žíly kanylou č. 18. Podání uvedených roztoků by se mělo opakovat po 3-4 dny. K tomu denně podáváme pít elektrolytický roztok, také alespoň po dobu 3 – 4 dnů. Dále okamžitě po zjištění problému by měl být greyhound zchlazen a po několik hodin zabalen do studených vlhkých ručníků. (Pozor – nesmí to být zapařovací obklad!) Na postižené svaly můžeme přikládat led. Tělesná teplota by měla být zaznamenávána a ochlazování zastaveno, když se teplota vrátí pod 39oC. Pak udržujeme greye v teplé místnosti která má okolo 20oC. Do infuzních roztoků se mohou přidat antibiotika - př. Amoxycillin – po dobu 5ti dnů, mají chránit vyčerpaného greye před druhotnou infekcí. Kyselost moče by měla být snižována pomocí ústně podávané jedlé sody (100 mg na 1 kg váhy) po dobu deseti dnů následně po nitrožilní léčbě. Dále se podávají nesteroidní protizánětlivé léky jako fenylbutazon (100 mg ústy každých 8 hodin po dobu pěti dnů). V praxi se osvědčil též Rimadyl. Anabolické steroidy se podávají po odeznění akutních příznaků, podpoří se tím tvorba nové svalové hmoty. (např. Superanabolon) Také magnetická terapie ve vysokých frekvencích 1x denně (po ukončení infuzí) je velmi prospěšná. Dává se 14 – 21 dní. Jakmile se greyhound vzpamatuje a je schopen se hýbat je nutné ho povzbudit k pohybu. Zbytek terapie spočívá v dobré péči zahrnující krmení vysoko proteinovou stravou 3x denně, v neustálé dostupnosti vody a ve spaní na měkké a teplé podložce. 8 týdnů rekonvalescence je nezbytné před návratem greye k vážné práci.

K uvedenému článku byly čerpány informace z knih „Care of the Racing Greyhound“ a z Fyziologie tělesné zátěže II, 3. díl, (FTVS UK Praha). Cenné rady též poskytl pan Tomáš Míka.

Překlad je uváděn co nejpodrobněji proto, aby každý majitel postiženého greyhounda mohl ve spolupráci s často velmi málo informovaným veterinářem, zasáhnout rychle a dobře. Myslím, že situace, kdy při procházce držíte pouze lehce vodítko a kolem se mihne lovná zvěř, se stává, nebo dokonce předpokládáte, že v okolí vaší vycházky se nikdy zajíc nevyskytnul a pes je na volno zrovna v okamžiku, kdy jediný zajíc v tomto roce se rozhodl vám zkřížit cestu. Ale i účast méně trénovaného nebo jinak oslabeného psa na dostihu v parném dni kdy pes běží jednou nebo i vícekrát, může přivodit podobnou situaci. Pro méně informované čtenáře bych ještě ráda uvedla, že u vipeta jsem zažila řadu situací, kdy pes zmizel a to i na dosti dlouhou dobu. Přesto nikdy k tak velkému problému s překyselením, aby se pak následně svaly začaly rozpadat, nedošlo.

Jana Havlová