Odpověď Prof. HanákaVážená paní Havlová,

Všechny materiály, které jste mi zaslala, jsem pečlivě prostudoval a mohu jednoznačně konstatovat, že vzhledem k intenzitě anaerobního metabolismu u greyhoundů, daného mj. také vysokým podílem rychlých svalových vláken, je opodstatněné, aby tato zvířata absolvovala jen jeden závod za den. Jakákoliv přestávka mezi závody v jednom dni je jen nefysiologickým kompromisem mezi přáním člověka a potřebami těchto zvířat. Přestávka pod 30 minut ani neodpovídá požadavkům na zotavení organismu greyhoundů po dostihové (převážně anaerobní) zátěži.

Toto je jen hrubé konstatování bez citací potřebné literatury a konkrétních fyziologických dat.

S pozdravem

Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc.
přednosta kliniky chorob koní
Veterinární a farmaceutická universita Brno