Závody cross country - Křešín

Přátelské, sportovně-společenské setkání příznivců chrtů a dostihového sportuDráha: upravený travnatý přímý přírodní úsek, s přirozenými mírnými terénními vlnami a převýšením, splňující všechny požadavky na bezpečnost startujících zvířat
Distance: 200m
Start: z boxů
Měření časů: elektronick
Prezentace: očkovací průkaz, případně předložení licence/registrační karty, platné jsou všechny uznané licence
Startovné: 200Kč za každého psa

Greyhoundi - 1 běh:

Vypsány jsou následující kategorie - puppy, adult/dospělí, veteráni. Kategorie a počet startujících zvířat ve společných bězích (ideálně 3 startující) jsou upraveny dle přihlášek. Výsledky jsou stanoveny dle pořadí v cíli. Nezkušená, konfliktní a z různých důvodů pro společné běhy nevhodná zvířata startují v sólo bězích na čas. Čas je měřen elektronicky a rozhoduje o konečném pořadí.

Vipeti a ostatní - 2 běhy:

Vypsány jsou následující kategorie - mladí, feny, psi, senioři. Kategorie a počet startujících zvířat ve společných bězích (3-6 startujících) jsou upraveny dle přihlášek. Běží se 2 dvě kola, postup a konečný výsledek je stanoven dle pořadí v cíli nebo podle času. Nezkušená, konfliktní a z různých důvodů pro společné běhy nevhodná zvířata startují 2x v sólo bězích na čas. Čas je měřen stopkami. O konečném pořadí rozhoduje lepší dosažený čas, případně průměr časů.

Soutěž většinou zahajují plemena běhající dvě kola. Po prvém kole těchto plemen běží své běhy greyhoundi, kterým je doporučen jen jeden start v jednom dni. Výjimka je povolena pro sólo běhy, kde může pořadatel povolit greyhoundům po dostatečném odpočinku tzv. fakultativní běh. V tomto případě platí lepší dosažený běh. Následuje druhé kolo plemen běhajících dvoukolově. Dekorování probíhá po ukončení každé soutěže nebo po ukončení celého programu.

Během soutěží je bezpodmínečně nutné držet všechna zvířata na vodítku a uklízet všechny jejich exkrementy.

Den soutěže není otevřen pro běhy tréninkové/cvičné ani jiné zkoušky psů v areálu soutěže. Dle rozhodnutí pořadatele a časových možností mohou být v případě zájmu, po ukončení a oddekorování všech soutěží, pořadatelem povoleny tréninkové a zkušební běhy.

Veterinární službu zajišťuje např. Veterinární klinika Příbram, Na Weilovně, Nádražní 31

Občerstvení zajišťují Zemanovi - Rodinná kozí farma Křešín

Pro startovací boxy, věk psů a jejich kondici, přestávky mezi běhy, výstroj psa, napadání psů, chování účastníků soutěže a další aspekty jsou aplikována pravidla, obsažená v dostihových řádech pro dráhové dostihy, která mohou být pořadatelem v nutných případech upravena pro podmínky jím pořádané soutěže. Ostatní je dáno pořadatelem a jím vydanýmmi propozicemi soutěže. Pořadatel si dále vyhrazuje právo na změny v programu a v nutných případech i na změny systému soutěže.

Pořadatel neodpovídá za škody a újmy vzniklé účastníkům a návštěvníkům soutěže ani za škody výše jmenovanými způsobené.

Pořadatel žádá všechny účastníky, aby se k sobě chvali slušně, korektně a ohleduplně a přeje příjemný den.