SEANS ROLLER - největší úspěchy v ČR / best results in Czech Republic30.09.2000 Praskačka 1. místo, 375m
1. place, 375m
Cena Diplomata
26.05.2001 Praskačka 3. místo, 300m
3. place, 300m
Mistrovství ČR
Championship of Czech Republic
14.07.2001 Kolín V1, vítěz třídy, vítěz Kolína
V1, Winner of class, Winner of Kolín
Krása a výkon
Beauty and performance
11.08.2001 Praha V1 Pražský pohár
Prague cup
18.08.2001 Kolín 3. místo, 480m
3. place, 480m
Mistrovství Čech
Championship of Czech Republic
23.09.2001 Lednice 1. místo, 480m
1. place, 480m
Mistrovství Moravy
Championship of Moravia
28.10.2001 Kolín 1. místo, 280m
1. place, 280m
Podzimní derby
Autumn derby
12.04.2003 Kolín 1. místo, 280m
1. place, 280m
Mistrovství ČR
Championship of Czech Republic
03.05.2003 Lysá nad Labem V2, Res. CAC Speciální výstava chrtů
Special dogs exhibition
10.05.2003 Mladá Boleslav V2, Res. CAC Klubová výstava KCHCHADP
Dogs exhibition of KCHCHADP
19.06.2004 Praskačka 2. místo, 300m
2. place, 300m
Veteran cup


Zavřít okno / Close window / Fenter Schliessen